ผบช.ภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยม สภ.เขื่องใน (30 มี.ค.2554)
เดินทางโดย ฮ,ลงจอดสนาม รร.เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์ ผกก.รายงานตัว
คณะนายตำรวจเข้าแถวต้อนรับ
สภ.เขื่องใน จัดรถรับ-ส่ง ระหว่างสนาม ฮ. - บริเวณก่อสร้าง สภ.เขื่องใน
ชมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง สภ.หลังใหม่
ผกก.รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง
ในบริเวณก่อสร้้าง
ผจก.รับเหมาก่อสร้าง รายงานการดำเนินการ
ผกก.รายงาน ผลการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาและอุปสรรค คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จตามกำหนดการ
ตรวจเยี่ยมบ้านพักตำรวจชั้นประทวน
พื้นที่ต่ำ น้ำท่วมถึง ขอปรับปรุง
ตรวจห้องควบคุม(ชั่วคราว) รับรายงานจากสิบเวร
มั่นคง แข็งแรงดีมาก
เสร็จแล้วขึ้นรถเดินทางไปสนาม ฮ.
ผกก.และนายตำรวจ ร่วมส่ง
เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ สภ.ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-ลาว ต่อไป