ปรับปรุงเมื่อ 12-Nov-2014 8:52

ยินดีต้อนรับ Site Meter

พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล
ผกก.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 08-80716168
: ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ตร.:
ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ด้านความมั่นคงของชาติ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
การอำนวยความยุติธรรม
การให้บริการช่วยเหลือประชาชน
การบริหารจัดการที่ดี
รับ - ส่ง เอกสารออนไลน์
E - DOCUMENT (030800)
E - COP เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: ubn.khuangnai@gmail.com
Facebook:สภ.เขื่องใน อุบลราชธานี
Line: ศปก.เขื่องใน ๑
ลิงค์ข้อมูลทั่วไป
POLICE เศรษฐกิจพอเพียง
ทำเนียบหัวหน้าหน่วย
ทำเนียบแม่บ้านตำรวจ
ประวัติและสภาพพื้นที่ทั่วไป
ที่ทำการชั่วคราว(รอสร้างใหม่)
สภาพอาคารหลังเก่า
สภาพ สภ.ก่อนรื้อถอน
สภาพ สภ.ระหว่างรื้อถอน
การก่อสร้างอาคาร สภ.หลังใหม่
พิธีเปิดอาคารที่ทำการ สภ.
พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกการใใช้พลังงาน
บันทึกการใช้เงินทุน สส.
บันทึกรถยนต์ค้ายาเสพติด
บันทึก พ.ร.บ.ฟอกเงิน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยื่นเสียภาษี( ภ.ง.ด.91)
 
         
           
สำนักงานตำรวจแห่งชาต   กองบัญชาการตำรวจภูธร ๓   ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
าา
 
Google
 
   
การดำเนินการเผยแพร่สื่ื่อประชาสัมพันธ์
 
วิธีการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เขื่องใน
 
 
 
.....................................................................................        
 
 
............................................................................................................................
....................................................................................................................................
 
6 ก.พ.2557 พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผกก. นำข้าราชการตำรวจทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ
6 ก.พ.2557 ข้าราชการตำรวจ สภ.เขื่องใน ตั้งแถวรัับและรายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้นำคนใหม่
 
ประจำ สภ.เขื่องใน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผกก.สภ.เขื่องใน
     
 
 
 
 
6 ก.พ.2557 พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผกก.เรียกประชุมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกสายงาน
7 ก.พ.2557 พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผกก.เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด
 
เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น 2 สภ.เขื่องใน
เพื่อแน่ะนำตัวผู้บังคับบัญชาที่มารับตำแหน่งใหม่ และประชุมชี้แจงแนวนโยบาย
 
การปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สภ.เขื่องใน
 
 
 
 
 
12 ก.พ.2557 พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผกก.ประชุมและตรวจความพร้อมกำลัง
13 ก.พ.2557 พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผกก.ต้อนรับคณะตรวจราชการ 3 จเรตำรวจ
 
จนท.สายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจจราจร ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่
และบรรยายสรุปด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 สภ.เขื่องใน ผลการตรวจได้รับคำชมเชย
 
คาดผลการตรวจได้ 98 คะแนน ผกก.ขอบคุณทุกแผนกงานที่ให้ความร่วมมือ
 


   
   
 
 
 
 
ชื่อหน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน (สภ.เขื่องใน) โทรศัพท์ 045-391127
 
ที่ตั้ง : ถนนแจ้งสนิท 262 หมู่ที่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
 
ผู้จัดทำ : ร.ต.ต..ปัญญภัณฑ์ ชากำนัน รอง สว.(ป) e-mail: punyapurn@hotmail.co.th โทร. 09-0834-8454
 
e-mail : khuangnai_ubon@hotmail.co.th
 
และ : ubn.khuangnai@gmail.com