19-Mar-2018 10:15
ปรับปรุงเมื่อ
สภ.เขื่องใน

ยินดีต้อนรับ

ระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์030800
E - DOCUMENT ภ.๓
E - COP เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: [email protected]
Line: ศปก.เขื่องใน
ลิงค์ข้อมูลทั่วไป
POLICE เศรษฐกิจพอเพียง
ทำเนียบหัวหน้าหน่วย
ทำเนียบแม่บ้านตำรวจ
ประวัติและสภาพพื้นที่ทั่วไป
ที่ทำการชั่วคราว(แฟลตตำรวจ)
สภาพอาคารหลังเก่า
สภาพ สภ.ก่อนรื้อถอน
สภาพ สภ.ระหว่างรื้อถอน
การก่อสร้างอาคาร สภ.หลังใหม่
พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกการใใช้พลังงาน
บันทึกการใช้เงินทุน สส.

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ
ประกาศ คำสั่ง คสช.
กองกฎหมาย สตช.
ยื่นเสียภาษี( ภ.ง.ด.91)
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ สตช.
         
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   กองบัญชาการตำรวจภูธร ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
าา            
 
     
 
การดำเนินการเผยแพร่สื่ื่อประชาสัมพันธ์
พ.ต.อ.วิเชียร สุขศิริ
วิธีการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ผกก.สภ.เขื่องใน
15 มีนาคม 2561(รับตำแหน่ง)
           

   
ชมภาพกิจกรรม และ ผลการปฏิบัติงาน
     
   
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สภ.เขื่องใน
   
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต สภ.เขื่องใน
       
   
ประชาสัมพันธ์ความรู้ข่าวสารด้านอำนวยความยุติธรรม
     
       
     
     
     
           
           
           
................................................................................................        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


   
   
 
 
 
 
ชื่อหน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน (สภ.เขื่องใน) โทรศัพท์ 045-391127
 
ที่ตั้ง : ถนนแจ้งสนิท 262 หมู่ที่ 4 บ้านหนองใส ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
 
ผู้จัดทำ : ร.ต.ท..ปัญญภัณฑ์ ชากำนัน รอง สว.(ป) e-mail: [email protected] โทร. 09-0834-8454
 
e-mail : [email protected]
 
และ : [email protected]